Ochrana osobných údajov

Spoločnosť 22 s.r.o. prevádzkovateľ internetového obchodu Vodaci.sk rešpektuje súkromie jednotlivcov a nezhromažďuje ani nespravuje osobné údaje, ktoré neboli dobrovoľne poskytnuté osobami, ktorých sa týkajú. Záleží nám na ochrane vášho súkromia, preto venujeme patričnú pozornosť informačnej bezpečnosti. Vaše údaje chránime šifrovaním, pravidelnou aktualizáciou bezpečnostných mechanizmov a používaním bezpečných technických komponentov. Naši ľudia sú školení v oblasti ochrany osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame v súlade so
zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a podľa našich najlepších vedomostí o ochrane súkromia. V snahe o maximálnu transparentnosť vám na tejto stránke prinášame prehľad informácií o podrobnostiach spracovania osobných údajov našich klientov.

Ktoré osobné údaje spracovávame ?

Tie, ktoré nám používatelia dobrovoľne poskytnú, typicky e-mailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo, fakturačná adresa, údaje o vašej aktivite v systéme a pod. Ak vám budeme vracať peniaze z objednávky, tak aj vaše číslo účtu. Ak sa registrujete, tak údaje, potrebné k registrácii, teda men, priezvisko, email, telefónne číslo a fakturačné údaje. Detailný zoznam osobných údajov nájdete v Evidenčnom liste.

Odkiaľ získavame osobné údaje ?

Vaše prvotné údaje získame z objednávky a registračného formulára na stránke Vodaci.sk. Ďalšie údaje môžete zadať a aktualizovať po prihlásení do systému. Nesnažíme sa získať iné údaje o používateľoch, ako tie, ktoré oni sami do systému zadajú, alebo prácou so systémom vytvoria.

Kto má prístup k osobným údajom ?

K osobným údajom majú prístup len naši administrátori a dodávatelia informačného systému, ktorí pre nás pracujú na zabezpečení prevádzky a rozvoji internetového obchodu Vodaci.sk . Týchto externistov zákon nazýva Sprostredkovatelia, sú to:
  • Administrátori, programátori a konzultanti firmy Shoptet.sk, ktorí pracujú pre nás, ale formálne nie sú našimi zamestnancami. Sú zaviazaní neumožniť použitie údajov na iný účel.
  • Webhosting , ktorý zabezpečuje firma Shoptet.sk

Vaše osobné údaje nezverejňujeme ani ich neposkytneme žiadnej ďalšej osobe.

Ak to bude prikazovať zákon, môže sa stať, že budeme nútení niektoré údaje sprístupniť inej osobe (typicky polícii).

Poskytovanie niektorých ďalších nie osobných údajov

Z dostupných údajov môžeme vytvárať súhrnné štatistiky, ktoré ale neobsahujú osobné údaje a nie je podľa nich možné nikoho identifikovať. Tieto štatistiky môžeme ďalej ľubovoľne používať, zverejňovať či poskytovať.

Sú vaše informácie v bezpečí?

Áno, používame príslušné technické, elektronické, organizačné a personálne opatrenia, aby sa predišlo akémukoľvek neoprávnenému prístupu k vašim informáciám. Vaše údaje zálohujeme, informačný systém nepretržite monitorujeme, servery sú umiestnené v prostredí s kontrolovaným prístupom.

Čo keď je v údajoch chyba?

Za pravdivosť údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol. Ak je vo vašich údajoch chyba, alebo sa zmenili (napr. sa vám zmenilo priezvisko alebo adresa), údaje aktualizujte v nastaveniach vášho konta po prihlásení do systému.

Ako môžem zo systému odstrániť moje osobné údaje?

Vaše údaje môžete zmeniť v nastaveniach vášho konta po prihlásení. Ak chcete odstrániť všetky vaše osobné údaje, musíte si zrušiť vaše konto. Ak chcete zrušiť vaše konto, napíšte nám na info@vodaci.sk .

Aké sú moje práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Vaše práva v oblasti ochrany vašich osobných údajov určuje najmä § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Táto stránka stručne sumarizuje najdôležitejšie z nich.

Niektoré vaše práva (napr. opravu alebo vymazanie údajov) môžete uplatniť prostredníctvom nastavení vášho konta na stránke Vodaci.sk . Ohľadom vašich oprávnených žiadostí, ktoré nie je možné realizovať automatizovane prostredníctvom tohto webu, nás môžete kontaktovať doleuvedeným spôsobom. Ak nás chcete požiadať o informácie alebo iné úkony, ktoré sa týkajú spracovania vašich osobných údajov, je potrebné nám poslať notársky overenú žiadosť; e-mail neakceptujeme, pretože potrebujeme s istotou vedieť, že ste to naozaj vy.

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete odvolať zrušením vášho konta.

Ďalšie právne náležitosti

Prevádzkovateľom internetového obchodu Vodaci.sk je 22 s.r.o. so sídlom Hraničiarska 31/18, 85110 Bratislava, IČO: 46753541 (uvádzané ako Vodaci.sk).

Zákazníci internetového obchodu Vodaci.sk súhlasia s tým, aby Prevádzkovateľ spracúval ich osobné údaje v uvedenom rozsahu na účel informovania o akciách a zabezpečovania účastí na nich. Súhlas je platný na dobu neurčitú a používateľ (tzv. Dotknutá osoba) ho môže kedykoľvek odvolať.

Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akýchkoľvek otázok alebo žiadostí, nás kontaktujte na:

22 s.r.o., Hraničiarska 31/18, 85110, Bratislava, IČO: 46753541
Tel.: +421 944 909003
E-mail: info@vodaci.sk
Web: www.vodaci.sk
Vodaci.sk - najväčší vodácky obchod. Ponuka platí do vyčerpania zásob. Všetky ceny sú konečné.
Upozornenie: Všetky texty na stránke Vodaci.sk sú chránené autorským zákonom, zákonom o ochranných známkach a príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka o nekalej súťaži. Viac o právnych informáciach ...