Starostlivosť o pádlo, pumpu, hádzačku

Ak chce aby vaša vodácka výstroj plnila svoju funkciu, zachovala si potrebné vlastnosti a mala dlhú životnosť, je potrebné sa o ňu trochu starať. Naše rady sú jednoduché, pritom však veľmi účinné.

Pádla 
Pádla nevyžadujú špeciálnu starostlivosť. Ako pri väčšine materiálov, aj tu platí zásada nevystavovať ich dlhodobo slnečnému žiareniu. Určite pedĺžite ich životnosť, ak ich nebudete nebudete vystavovať extrémnym teplotám, a nechávať v blízkosti zdrojov tepla. Pri preprave odporúčame používať ochranný obal na pádlo, a to hlavne pri kompozitových pádlach.

Hádzačka
Hádzačka by sa mala po použití voľne zavesená vysušiť. Nemala by byť vystavená dlhodobo priamemu slnku. Po vysušení hádzačku zbaľte. Skladujte v suchom prostredí. U starších hádzačiek sa uistite či je lano pevné. Na vode nezabudnite mať hádzačku vždy pri ruke.

Pumpa
V prípade pumpy sa najrýchlejšie opotrebúva vnútorný tesniaci krúžok - piest. Ak chcete zabrániť jeho predčasnému opotrebovaniu, nastriekajte niekoľkokrát do roka na vnútorný obvod valca striekaciu vazelínu.

Pozrite si ako sa starať o vodácke oblečenie a starostlivosť o lode.