Vodácky slovník

Vodáci majú vlastný jazyk, výrazy, ktoré inde nemôžte počuť, alebo majú úplne iný význam. Väčšina vodáckych výrazov pochádza z českého jazyka, sú však plne prebraté a používané aj u nás.

 

 

Ahoj - jediný a originálny vodácky pozdrav.
Bágel, bágl - výraz odvodený z nemčiny pre batoh.
Blembák, kakáč, kýblik - helma, prilba.
Blufnúť - skočiť skok s loďou na plocho.
Cuk, gumicuk - gumové lano na pripevnenie lode na vlek alebo "záhradku".
Cvaknutie - prevrátenie lode.
Deblovka - uzatvorená loď pre dvoch jazdcov.
Eskymák - pretočenie lode späť do jazdnej polohy pomocou pádla, alebo rúk, bez vystúpenia jazdca.
Ešus - nádoba na jedlo.
Flip line - lano alebo popruh určený k prevráteniu prevrhnutého raftu.
Háčik - vodák sediaci vpredu.
Hádzačka - vrecko s lanom ktoré sa hádže do vody topiacemu sa.
Hydro - vodácky magazín, tiež oblečenie na vodu.
Indiánka - kánoe so zvýšenými špicami.

Jazyk - miesto v pereji s najvyššou rýchlosťou prúdu, ideálne miesto na zjazd pereje.

Jez - splav, stupeň, priečna stavba v rieke, nebezpečný úsek.
Kajak - loď v ktorej sa sedí a používa sa dvojlisté pádlo.
Kánoe - otvorená loď pre dvoch jazdcov.
Klamerka - škripec na nos, využívaný hlavne na divokej vode, aby si jazdec nenabral vodu cez nos.

Koliečka - vodácky vozík na prevážanie kanoe, či kajaku a batožiny okolo jezu, či prekážky.
Kontra, kontrovať - spätný záber pádlom s cieľom zastaviť, "zatiahnuť brzdu", vrátiť sa.
Krysa - opustenie lode po prevrátení.

Kýl - základ lodnej kostry, chrbtica lode, býva vonkajší a vnútorný.

Lak na drevo - čierna smrť, dych mŕtvej milenky, horký alkoholický nápoj - fernet.
Límec - zaoblený okraj lode, pripevňuje sa na neho špricka
List - dolná ploská časť pádla.
Loďák - lodný vak, batoh
Loop, looping - prevrhnutie lode cez špičku, alebo záď. Tiež pomenovanie pre rovnaký ródeový prvok.

Meander - točivá, lenivá rieka s množstvom zákrut, naprílad Malý Dunaj.
Mydlo - člen klubu.
Neoprén - oblečenie pre vodáka, tepelná izolačná vrstva.
Oko - úchyt na prednej alebo zadnej časti lodi, určený na ťahanie, alebo vlečenie.
Olej - stojatá voda, u ktorej nie je jasné ktorým smerom tečie.
Páka - starý výraz pre eskymovanie.

Pereje - miesto kde prúdiaca voda prekonáva prírodné prekážky.
Plastik, plasťák - plastová loď, loď vyroben z PE, takmer nezničiteľná.
Porcelán - žena, prípadne nepádlujúci háčik.

Pramica - pevná loď pre viac osôb

Prietok - množstvo vody, ktoré pretečie v určitom mieste rieky za sekundu.

Protiprúd - miesto kde sa voda vracia proti smeru, najčastejšie za balvanom, jezom, veľkými prekážkami.
Rodeo - disciplína vo válci na divokej vode, kde pretekár v stanovenom čase musí predviesť čo najviac akrobatisckých prvkov
Rodeovka - krátka loď určená na disciplínu rodeo, nie dlhšia ako 2 metre
Sifón - miesto kde voda tečie pod kamene, veľmi nebezpečné!
Singel, singl - loď pre jedného jazdca v ktorej sa kľačí a používa pádlo s jedným listom.

Smrť - smrtelne dlhá časť rieky kde voda stojí.

Šlajsna - časť jezu ktorá je splavná.
Špricka, špricdeka - neoprénová alebo nylónová blana medzi jazdcom a ľodou, ktorá bráni k natečeniu vody do lode.
Šroub - druh eskimáckeho obratu.
Tekutý sveter, tuzemák - rum, um, alkoholický nápoj na zahriatie.

Tišina - tihá voda v tečúcej rieke, vodá ktorá stojí.
Tobogán - veľký zoskok z výšky do vody.
Traverz - preplavenie rieky z jedného konca na druhý, kolmo proti prúdu.
Urobiť sa - prevrátiť sa.
Vak - vzduchové balóny, vaky slúžiace k zamedzeniu utopenia lode, nafúknuté vzduchom.
Valec - prúd vody v profile, točiaci sa ako valec.
Veslo - druh pádla, ktoré je napevno pripevnené k lodi, poháňa skif, pramicu.
Vracák - voda vracajúca sa proti prúdu, zvyčajne za prekážkou.
WW - white water - stupne obtižnosti divokej vody.
Zadák - ten čo sedí v lodi vzadu, riadi loď aj háčika.
Zametanie - záber pádlom po hladine z predu do zadu.
Žumpa - veľká diera kde sa melie veľa vody.